Mikrobiologia

W BIOSERV zajmujemy się także monitorowaniem żywności i pasz oraz wody, pod katem ewentualnej obecności określonych mikroorganizmów.

Metody identyfikacji

 • Klasyczne metody mikrobiologiczne
 • Lancuchowa Reakcja Polimerazy (PCR)

Oferujemy identyfikację następujących patogenów

 • bakterii tlenowych
 • bakterii beztlenowych
 • tlenowych bakterii przetrwalnikujących
 • beztlenowych bakterii przetrwalnikujących
 • Clostridium perfringens
 • Clostridia redukujące siarczyny
 • Bakterie z grupy coli
 • Enterobacteriaceae
 • Escherichia coli
 • Drożdże i pleśnie
 • Lactobacillus
 • Legionella
 • Listeria monocytogenes
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Pseudomonas spp.
 • Gronkowce koagulazo-dodatnie

W szczególności oferujemy

 • oznaczanie obecności i ilości pałeczek Salmonella w tuszach zwierzęcych i ich fragmentach, zgodnie z ISO 6579, jak również § 64 LFGB, ISO 17604; alternatywnie takze identyfikacja PCR (zgodnie z DIN 10135, § 64 LFGB L 00.00-98)
 • oznaczanie Listeria monocytogenes w zywnosci i paszach zgodnie z ISO 11290-1, -2; § 64 LFGB; alternatywnie za posrednictwem PCR (zgodnie z  DIN EN ISO 22119 ; § 64 LFGB L 00.00-95(V))
 • wymazy mikrobiologiczne z powierzchni tusz mięsnych według ISO 6579, jak i § 64 LFGB
 • systemy testów mikrobiologicznych
  • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn do czyszczenia basenów sanitarnych, pralek, sterylizatorów/autoklawów
  • monitoring pozostałości antybiotyków i substancji przeciwbakteryjnych w produktach żywnościowych (Premi Test)
  • testy zmywarek do naczyń (zarówno jedno- jak i wielozbiornikowych) zgodnie z DIN 10510 i DIN 10512
 • kontrola higieny otoczenia
  • oznaczanie obecności drobnoustrojów na powierzchniach, sprzęcie i narzędziach użytkowych (łącznie z monitoringiem higieny personelu), poprzez metodę wymazów i płytek odciskowych
  • pomiar zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w ramach kontroli higieny środowiska  i otoczenia 
  • przegląd instalacji  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (zarządzenie VDI 6022)