Pozwolenia

Pozwolenia

Następujące dokumenty potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez nas usług:
 • Zaświadczenie o przestrzeganiu kryteriów systemów zarządzania jakością (QMS) dotyczących GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna)
 • Certificate of GMP compliance
 • Akredytowane laboratorium badawcze potwierdzone przez Niemiecka Jednostkę Akredytujacą DakkS, zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025, z uwzględnieniem dyrektyw 90/385 EWG, 93/42 EWG dla dziedzin:
  • produkty medyczne
  • chemia, biologia
 • Swiadectwo kompetencji zgodnych z 90/385 EWG, 93/42 EWG i DIN EN ISO/IEC 17025 dla biologicznych, chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych badań produktów medycznych oraz kontroli warunków otoczenia, przez niemiecki ZLG (Centralny Urząd Ochrony Zdrowia ds. Leków oraz Produktów Medycznych)
 • Akredytowane laboratorium badań mikrobiologicznych wody pitnej wraz z pobieraniem próbek, według § 15 ustęp 4 Niemieckiego Rozporządzenia w Sprawie Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi (2001) (www.sozial-mv.de)
 • Badania i ocena urzedowych kontrprob zgodnie z § 43 norm LFGB (Niemieckiego Kodeksu Prawnego Środków Spożywczych i Pasz)
 • Pozwolenie na pracę z mikroorganizmami chorobotwórczymi zgodnie z § 44 Niemieckiej Ustawy o Zapobieganiu Zakażeniom
 • Pozwolenie na pracę z zarazkami chorób odzwierzęcych zgodnie z § 2 akapit 1 Niemieckiego Rozporządzenia Odnośnie Monitorowania Odzwierzęcych Czynników Chorobotwórczych 
 • Certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG) potwierdzający kompetentność z zakresu badań sensorycznych

Grupy i Czlonkowstwa

W BIOSERV współpracujemy z następującymi cenionymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami, pozyskując w ten sposób aktualne informacje ze świata nauki i badań, mające niezmierny wpływ na naszą codzienną pracę:
 • Niemiecki Związek Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Konsumentów (BLL)
 • Niemieckie Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych
 • Niemiecki Związek Niezależnych Laboratoriów Badawczych

Downloads