Dzialalnosc naukowa

Dzialalnosc naukowa

BIOSERV jako innowacyjne przedsiębiorstwo bierze również udział w projektach naukowych, obejmujących czerwoną, zieloną i białą biotechnologię.

Do nich należą:
  • Rozwój systemów decydujących i wspierających, służących ocenie i kontroli GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów)
  • Implementacja metod do oceny toksyczności i alergenności GMO
  • Rozwój rekombinowanych składników szczepionek przeciwko wirusowi RHD (Wirusowa Krwotoczna Choroba Królików) z wykorzystaniem roślin grochu
  • Opracowanie procesów oczyszczania i wydzielania (downstream processing) rekombinowanych antygenów-RHD produkowanych w roślinach
  • Techniki multipleksacji w diagnostyce mikrobiologicznej