Badania poubojowe

W celu kontroli higieny pracy, jak również jako dowód braku obecności drobnoustrojów patogennych (Salmonella) wykonujemy badania materiału poubojowego. Pobieranie takich prób może odbywać sie zarówno poprzez wykrawanie (metoda niszcząca), bądź  metodą gąbki ściernej/techniką wymazu (metoda nieniszcząca).